Závěrečné zkoušky 2023/2024

Závěrečné zkoušky učebních oborů Práce ve stravování a Kuchař budou probíhat dle jednotných zadání.

Studium tříletých i dvouletých učebních oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí (písemná, praktická a ústní). Podmínky konání stanoví Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky:          Práce ve stravování 65-51-E/02

                                             Kuchař 65-51-H/01


Písemná část:                      5. 6. 2024

Praktická část:                    10. 6. - 19. 6. 2024

Ústní část:                            20. 6. 2024


Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Předání výučních listů proběhne dne 21. 6. 2024.