Personální zabezpečení

Vedoucí učitelka

Mgr. Jana Dvořáková


Učitelé

Mgr. Věra Hugová

Mgr. Renata Kovářová


Učitelé odborného výcviku

Mgr. Jana Dvořáková

Bc. Marie Chmelová

Bc. Drahomíra Žandová

Mgr. Markéta Simandlová

Miloslava Pospíšilová

Bc. Vladimíra Lencová


Asistent pedagoga

Lucie Glasová, DiS.


ZŠ a SŠ- odloučené pracoviště Janštejn

Učitelé

Mgr. Šárka Procházková

Mgr. Ladislav Nachlinger

Bc. Gorčíková Petra


Asistent pedagoga

Barbora  Smejkalová