Personální zabezpečení

Vedoucí učitelka

Mgr. Jana Dvořáková


učitelé

Ing. Jana Buršíková

Mgr. Věra Hugová

Mgr. Renata Kovářová


učitelé odborného výcviku

Mgr. Jana Dvořáková

Bc. Marie Chmelová

Bc. Drahomíra Žandová

Bc. Markéta Simandlová


ZŠ a SŠ- odloučené pracoviště Janštej

učitelé

Mgr. Šárka Procházková

Bc. Ladislav Nachlinger

Mgr. Jiřina Prášková

Mgr. Jan Verner