Úvod

V rámci prevence sociálně patologických jevů realizujeme ve školách a školských zařízeních programy primární prevence. Jednotlivé programy jsou koncipované tvz. "KaB" formou - nejedná se tedy o "pouhé" seznámení s teoretickým pozadím dané problematiky; všechny programy vyžadují aktivní zapojení žáků a studentů. Domníváme se, že zážitková forma programu přináší mnohem lepší způsob učení a přináší efektivnější způsob prevence. 

Z realizovaných programů uvádíme jmenovitě následující:

  • ŠIKANA (1. a 2. stupeň ZŠ)
  • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (1. stupeň ZŠ)
  • MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A KYBERŠIKANA ( 2. stupeň ZŠ)
  • VZTAHY VE TŘÍDĚ a ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ ( 1. a 2. stupeň ZŠ )
  • KOUŘENÍ ( 1. a 2. stupeň ZŠ )