Historie OP Žďár nad Sázavou

Odloučené pracoviště ve Žďáře nad Sázavou funguje již přes 40 let. Do roku 1991 patřilo pod Výchovný ústav pro mládež Olešnice jako pracovně výchovná skupina. Nyní je součástí VÚ, SŠ a ŠJ Velké Meziříčí. Dříve bylo umístěno v prostorách sociálních bytů Městského úřadu, nyní užívá samostatný objekt. Chlapci ve věku 15 - 18 let pracovali jako nekvalifikovaní zaměstnanci strojírenského podniku Žďas. 

V roce 1991 přešlo pracoviště pod Výchovný ústav ve Velkém Meziříčí. Strojírenský podnik Žďas po roce 1989 v důsledku privatizace postupně ztrácel zájem o práci těchto chlapců, proto začalo pracoviště spolupracovat s městským úřadem, který zaměstnal hochy v městských lesích okolo Žďáru nad Sázavou. V době devadesátých let bylo experimentálně primární snahou, aby se v ústavu nacházelo co nejméně dětí v pracovní skupině a aby většině bylo umožněno dokončení vzdělání na civilních učilištích, absolvování rekvalifikačních kurzů apod. Což se podařilo a v současné době všichni chlapci studují na civilních školách.