Časté dotazy

Máte dlouhodobé výchovné problémy se svými dospívajícími dětmi?

Můžete nás telefonicky kontaktovat, poskytneme radu, pomoc, podporu.

V případě dlouhodobých vážných problémů jako je záškoláctví, útěky z domova, nerespektování rodičovské autority, pedagogickcýh pracovníků ve škole, obraťtě se na pracovníky OSPOD a prostřednitvím nich můžete podat žádost k soudu o vydání předběžného opatření k umístění do zařízení ústavní výchovy.

Můžeme si vybrat konkrétně Vaše zařízení?

Ano, jen je třeba spojit se s pracovníky OSPOD, aby nás kontaktovali, zda máme volnou kapacitu a v návrhu k soudu uvedli konkrétně naše zařízení.

Jak dlouho u Vás děti musí být?

Vždy velmi záleží na konkrétní situaci dítěte, jeho rodinné i osobní situaci. Pobyt u nás může být jen krátkodobý a dítě se po několika týdnech či měsících může vrátit zpět do rodiny nebo může jít o pobyt delší související např. s dokončením povinné školní docházky nebo středního odborného vzdělávání.