KOUŘENÍ (1. a 2. stupeň ZŠ)

Preventivní program je zaměřený na problematiku kouření. Jeho smyslem je seznámit žáky s rizikem vzniku závislosti při kouření nejen klasických cigaret, zdravotními a sociálními důsledky kouření. V průběhu programu předpokládáme aktivní zapojení dětí, několik aktivit je zaměřeno na skupinovou práci, podporujeme diskuzi nejen uvnitř vytvořených skupin, ale i mezi skupinami navzájem. 

Předpokládaná délka trvání preventivního programu: 2 vyučovací hodiny 

Preferujeme, když se preventivního programu účastní pouze jedna školní třída. Oceňujeme přítomnost třídního učitele po dobu celého preventivního programu.