Personální zabezepčení Střediska výchovné péče VM

ŘEDITEL - Mgr. Martina Hladíková
VEDOUCÍ AMBULANCÍ - Mgr. et Bc. Michaela Válková 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG / ETOPED - PhDr. Martina Baláková
PSYCHOLOG - Mgr. Vendula Kratochvílová

 PSYCHOLOG - Mgr. Markéta Baladová (pro ambulanci SVP Ždár nad Sázavou)
SPECIÁLNÍ PEDAGOG / ETOPED - Mgr. Zdenka Šrámková (pro ambulanci SVP Ždár nad Sázavou)


Provozní doba ambulance:

Pondělí7:00 - 15:00
Úterý7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek7:00 - 15:00
Pátek7:00 - 13:00

Provozní doba ambulance je upravena tak, aby se návštěvy klientů v SVP mohly realizovat také v odpoledních hodinách, kdy nedochází k absenci dětí ve školách a rodičů na pracovištích. V odůvodněných případech lze konzultaci s klientem dohodnout i mimo stanovenou provozní dobu ambulance.