Personální zabezepčení Střediska výchovné péče VM

ŘEDITEL - Mgr. Martina Hladíková
VEDOUCÍ AMBULANCÍ - Mgr. et Bc. Michaela Válková ( valkova@vuvm.cz )

SPECIÁLNÍ PEDAGOG / ETOPED - PhDr. Martina Baláková
PSYCHOLOG - Mgr. Vendula Beňová

PSYCHOLOG - Mgr. Nikola Culková (pro ambulanci SVP Ždár nad Sázavou)
SPECIÁLNÍ PEDAGOG / ETOPED - Mgr. Zdenka Šrámková (pro ambulanci SVP Ždár nad Sázavou)


Provozní doba ambulancí ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou  :

Pondělí7:00 - 16:00
Úterý7:00 - 15:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek7:00 - 15:00
Pátek7:00 - 12:00

Provozní doba ambulance je upravena tak, aby se návštěvy klientů v SVP mohly realizovat také v odpoledních hodinách, kdy nedochází k absenci dětí ve školách a rodičů na pracovištích. V odůvodněných případech lze konzultaci s klientem dohodnout i mimo stanovenou provozní dobu ambulance.