Mimoškolní výchova Janštejn

Mimoškolní výchova probíhá ve třech výchovných skupinách. V každé skupině je maximálně 8 dětí.

Činnost ve výchovných skupinách je přizpůsobena výuce škol, které děti navštěvují. Denní program se odvíjí od zájmů a potřeb dětí. Cílem výchovného působení je harmonický rozvoj osobnosti, naplnění a rozvíjení zájmů a schopností dětí. Činnost je velmi rozmanitá. Vychovatelé s dětmi spolupracují na plánování dění ve výchovné skupině.

V zařízení pracuje samospráva dětí, se kterou spolupracuje vedoucí vychovatelka. Každé pondělí jsou při společné schůzce řešeny připomínky, stížnosti, návrhy a požadavky dětí.