Střední škola

Práce ve stravování

 • Kód vzdělávání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
 • Délka vzdělávacího programu: 2 roky denního studia

Žáci získají v rámci učebního oboru vědomosti a především praktické dovednosti potřebné k vykonávání nižších pracovních funkcí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

 • Způsob ukončení: Závěrečné zkoušky, výuční list.
 • Vstupní předpoklady žáků: Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole. Potvrzení o zdravotním stavu.
 • Možnosti uplatnění: Učební obor připraví žáky k vykonávání jednoduchých činností ve společném stravování na úseku přípravy jídel pro studenou i teplou kuchyni, na úseku obsluhy a v ubytovacích zařízeních.


Provozní služby

 • Kód vzdělávání: 69-54-E/01 Provozní služby
 • Délka vzdělávacího programu: 2 roky denního studia

Žákyně jsou v učebním oboru připravovány k výkonu pracovních činností provozního charakteru v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových pracích ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Získané vědomosti a dovednosti jsou přínosem i pro osobní život.

 • Způsob ukončení: Závěrečné zkoušky, výuční list.
 • Vstupní předpoklady: Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole a jsou zdravotně způsobilí.
 • Možnosti uplatnění: Učební obor připravuje žáky na pracovní činnosti v provozech zdravotnických zařízeních, azylových ústavech a ústavech sociální péče, na úseku úklidu, prádelen, péči o prádlo, při přípravě pokrmů a pod.


Cukrář

 • Kód vzdělávání: 29-54-H/01 Cukrář
 • Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti z oblasti cukrářské výroby zaměřené na výrobu cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Žákyně jsou připravovány k výkonu činností týkajících se úpravy a zpracování surovin a látek používaných v cukrářské výrobě, pracují na výrobě drobných cukrářských výrobků, ale i řezů, rolád a dortů, věnují pozornost zdobení výrobků a jejich expedici.

 • Způsob ukončen: Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 • Vstupní předpoklady: Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Možnosti uplatnění: Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání činností při výrobě cukrářských výrobků a jemného pečiva.


Kuchař - číšník se zaměřením Kuchař

 • Kód vzdělávání: 65-51-H/01 Kuchař- číšník
 • Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti potřebné k vykonávání pracovních činností v gastronomickém a ubytovacím provozu především při přípravě pokrmů, přípravě tabulí, obsluze. Žákyně jsou připravovány k výkonu činností týkajících se přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, zpracování polotovarů, výrobě teplých a studených moučníků, teplých nápojů a jejich podávání.

 • Způsob ukončení: Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
 • Vstupní předpoklady: Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
 • Možnosti uplatnění: Absolvent se uplatní po zapracování při povolání kuchař v provozovnách veřejného i účelového stravování.