Historie

Celá historie VÚ Velké Meziříčí začíná roku 1932 založením "Masarykova okresního dětského domova pro všechny děti okresu velkomeziříčského, které domova nemají, anebo tak špatného, že je horší než žádný". Potud kronika. V průběhu času se několikrát transformoval v různá zařízení (někdy pouhou změnou názvu), citovaná bohulibá náplň práce však zůstávala. V roce 1973 se konečně název ustálil na Výchovný ústav pro mládež, zařízení pro dívky ve věku od 15 do 18 let s kapacitou 30. V roce 1976 bylo zřízena pracovně výchovná skupina (dále jen PVS) při Sklárně v Janštejně s kapacitou 12 děvčat, zaměstnaných v závodě. V letech 1980 až 1984 byla součásti ústavu ještě PVS Valašské Meziříčí s kapacitou 30 děvčat. V roce 1992 byla přičleněna k ústavu PVS Žďár nad Sázavou (dříve byla součástí VÚM Olešnice na Moravě) s kapacitou 12 chlapců. V roce 2000 se oficiálně přestal užívat název PVS, neboť na obou pracovištích se již nejednalo pouze o mládež v pracovním poměru, a proto užíváme označení odloučené pracoviště (OP). V současné době nese zařízení oficiální název "Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1". 

Do roku 2008 měl ústav ve Velkém Meziříčí dvě budovy vzdálené od sebe asi 200 metrů, z nichž první sloužila jako správní budova a škola, druhá je na adrese Nad Sýpkami 1022 a sloužila k ubytování dětí. V roce 2008 proběhla rozsáhlá přestavba obou budov a byla realizována výstavba nové budovy ubytování. V současné době máme k dispozici tři budovy. Správní budovu s ředitelstvím, na adrese Nad Sýpkami slouží celá budova střední škole a třetí nová budova slouží pro ubytování dětí a školní jídelnu.

Prostorové podmínky pro činnost ústavu jsou v současné době vynikající. Děti jsou ubytovány v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, maximálně po 8 na skupině. Každá skupina má kuchyňku, obývací pokoj a sociální příslušenství. Pro mimoškolní aktivity slouží dětem tělocvična, posilovna, místnost pro zájmovou činnost, relaxační místnost a studovna. Nově je také k dispozici velmi pěkné víceúčelové hřiště.