Základní informace Janštejn

O sídlišti Janštejn

První zmínka o Janštejně je z roku 1385. Sídliště Janštejn je součástí obce Horní Dubenky. Žije zde 358 občanů. Jeho název je nejspíš odvozen od nedalekého hradu Janštejna, z kterého jsou dnes jen trosky. Nachází se v jižní části Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce přesahující 600 metrů, pod nejvyšším vrcholem - horou Javořicí (837 m). Leží mezi třemi okresními městy a 15 km severozápadně od Telče. Přesnější lokalizace je: 31 km jihozápadně od Jihlavy, 25 km jihovýchodně od Pelhřimova a 28 km severovýchodně od Jindřichova Hradce.

Nadmořská výška a poloha lokality vybízí ke sportům v přírodě. Terén je velmi vhodný pro pěší turistiku a náročnější cykloturistiku. V bezprostřední blízkosti sídliště je malebné přírodní koupaliště a součástí sídliště je nový sportovní areál, jehož naše výchovné zařízení využívá. V zimě jsou podmínky vhodné k lyžování a bruslení.

Doménou sídliště Janštejn je sklárna, která je úzce spojena se vznikem sídliště. Do dnešního dne je ruční výroba skla zachovaná, nyní se zde vyrábí užitkové - převážně osvětlovací - sklo.

Více zajímavostí o obci a jejím okolí, sídlišti Janštejn i sklárně se dozvíte na oficiálních stránkách obce Horní Dubenky; http://mesta.obce.cz/horni-dubenky/.


Odloučené pracoviště

Odloučené pracoviště Odloučené pracoviště se nachází v Janštejně, sídlišti obce Horní Dubenky. Je součástí Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. Toto zařízení poskytuje péči dětem se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Kapacita zařízení je 24 dětí. Jsou rozdělené do tří výchovných skupin. Každá skupina má dva kmenové vychovatele a dva asistenty pedagoga. Děti jsou ke vzdělávání zařazované do základní školy, která je součástí výchovného ústavu, nebo dojíždí mimo ústav do škol v blízkém okolí. Cílem výchovné práce našeho zařízení je vytvoření trvalého prostředí, které dětem umožní uspokojování základních materiálních, citových a sociálních potřeb a které bude zajišťovat vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Kromě působení školy je důležité uspokojení potřeb v oblasti výchovy, relaxace a zábavy.

Děkujeme sponzorům, kteří podporují naši činnost a přispívají na aktivity našich dětí.

knoflik-text
dedoles-1-
logo-rossmann-jpg