Mimoškolní výchova

Mimoškolní výchova je realizováná v 5 výchovných skupinách . Každá skupina má přidělen svůj samostatný byt - buňku. Zde jsou pokoje dětí, kuchyňka , obývací pokoj a další příslušenství. Na skupině je maximálně 8 dětí. Každá skupina má přiděleny dva kmenové vychovatele, kteří se starají o svěřené děti a organizují chod celé skupiny.

Každá skupina si samostatně o víkendech připravuje celodenní stravování.

Děti se podílí na plánování akcí a chodu své skupiny.

Systém hodnocení dětí je slovní. Na základě hodnocení jsou pak dětem přiznávány nebo odjímány výhody.

Každé pondělí probíhá tzv. týdenní hodnocení a poté celoústavní shromáždění.

V ústavu pracuje spoluspráva dětí, která se schází s vedoucí vychovatelkou a etopedkou zpravidla jedenkrát týdně.