Mimoškolní výchova OP Žďár nad Sázavou

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST - společné aktivity

Volný čas v týdnu naši chlapci tráví odpoledne vycházkami mimo areál zařízení. Pokud zůstávají v zařízení věnují se činnostem realizovatelným jak uvnitř (např. fotbálek, kulečník, stolní tenis, stolní hry...) tak i venku, kde plně využívají hřiště, hrají míčové a jiné hry.

Zejména pak o víkendech podnikáme různé akce, půldenní či celodenní výlety do širšího okolí. Pravidlem se stala návštěva horolezecké stěny, fitcentra, kuželek, bazénu apod.

Odpolední činnost je věnována převážně přípravě na vyučování, úklidu vnitřních prostranství areálu a vnějších prostor zařízení. Jedno odpoledne v týdnu je určeno skupinovým aktivitám se sociální tematikou, jehož součástí jsou i setkání s různými oborníky - často drogová, právní, sexuální problematika apod.


Sportovní aktivity

Lezení na umělé stěně a v přírodě

 • Aktivita, která je v současné době oblíbená a skupina ji pravidelně provozuje. Máme úspěchy ve vybraných soutěžích.

Plavání

 • Krytý bazén v ZR lze navštěvovat po celý kalendářní rok.

Bruslení 

 • V období listopad-březen využíváme místní zimní stadion .

Malá kopaná

 • Trénujeme na vlastním hřišti nebo Modrém hřišti v blízkosti VÚ.V sezóně se účastníme dle možností soutěží.

Stolní tenis

 • Hrajeme ve vlastních prostorách pro radost.

Fotbálek

 • Fotbálek patří k oblíbené činnosti.

Kulečník

 • Kulečník máme také vlastní, baví nás to a umíme.

Lyžování

 • Vzhledem k sněhovým podmínkám lyžujeme na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě a Hlinsku. Vysočina je vhodná pro běžky a tak využíváme připravené běžecké stopy. V zimě jezdíme na hory. Do Krkonoš nebo Orlických hor.

Cykloturistika 

 • Máme dobré vybavení, které plně využíváme, každý chlapec má přidělené vlastní kolo.

Turistika

 • Turistické výlety po blízkém i dalekém okolí a naučných stezkách.


Zážitkové akce jako tradiční výchovný prostředek

 • zážitkové víkendy s aktuální tématikou
 • prázdninový pobyt v Orlických horách a pomoc při pořádání Dne otevřených dveří Chráněných dílen-Kopeček


Aktivity uskutečňované společně s ostatními subjekty okresu

 • akce pořádané Městskou knihovnou 
 • akce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů
 • spolupráce s Centrem prevence Ponorkou, s Probační a mediační službou, s nízkoprahovým zařízením Spektrum, s DDM ve Žďáře nad Sázavou i dalšími subjekty v rámci prevence
 • vzdělávací aktivity a besedy
 • sportovní aktivity pořádané pro MŠ a ZŠ
 • spolupráce s Nadačním fondem Albert - program Bertík pomáhá (chlapci mají možnost absolvovat kurz na ridičské opravnění skupiny B)


Společenské aktivity

 • narozeninové osla
 • návštěvy hradů a zámků, výstav, muzeí apod.
 • účast na akcích pořádaných městem - Živý Betlém, Modré dny, ohňostroje, Pálení čarodějnic, Keltské dny
 • návštěvy výstav pořádaných Regionálním muzeem na Tvrzi a Staré radnici
 • kino, letní kino bratří Čadíků, koncerty, divadlo, hudební akce a festivaly"Slavností jeřabin" a " Horácký džbánek"