Vzdělávání Janštejn

Vzdělávání je realizováno dvěma způsoby.

Přímo na odloučeném pracovišti v Janštejně je zřízena základní škola a střední škola. Výuka pro základní vzdělávání probíhá v jedné třídě. Žáci osmého a devátého ročníku zde ukončující povinnou školní docházku dle ŠVP Cesta k úspěchu (viz dokumentace školy).

Pro přípravu na budoucí povolání byl otevřen dvouletý učební obor Provozní služby (viz střední škola).

Dále jsou k výuce využívány veřejné školy. Děti mohou studovat maturitní či učební obory mimo zařízení.

Nejširší nabídku učebních oborů v okolí poskytuje SOŠ a SOU Třešť; www.sskola-trest.cz. S touto školou máme velmi dobrou spolupráci.