Odkazy

Diagnostický ústav Brno Veslařská http://www.dum-brno.cz/

  • zařízení , které s námi velmi úzce spolupracuje.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Asociace náhradní výchovy 

  • http://www.anv.cz - na těchto stránkách naleznete zajímavé informace a a ktuality z oblasti náhradní rodinné péče.

Centrum adiktologie http://www.adiktologie.cz

  • jde o stránky na kterých naleznete spoustu zajímavých informací z oblasti drogové problematiky, prevence a léčby závislostí, jsou zde zveřejňovány nejnovější poznatky a výzkumy v této problematice.

Anonymní oznamovací systém: https://app.whispero.eu/submit/404479281