ŠIKANA (1. a 2. stupeň ZŠ)

V rámci preventivního programu je žákům připomenut pojem šikana, jsou seznámeni s jednotlivými druhy šikany a možnostmi, jak se takovému jednání bránit. V rámci preventivního programu realizovaného na 2. stupni ZŠ seznamujeme děti i se základním právním rámcem - podáváme stručný náhled zejm. do trestního zákoníku. 

Diskusní formou v malých skupinách řeší děti vzorové příklady, ověřují si, zda jsou schopny odlišit šikanu od jiných jevů sociálně patologického chování. Důležitou součástí preventivního programu je i shlédnutí krátkých videoukázek, které vážnost problému ukazují. 

Po dohodě s pedagogy a v souvislosti s aktuální situací ve třídě může být jedním z výstupů preventivního programu zpracování orientačního sociogramu zaměřeného na vztahy mezi žáky třídy. 

Předpokládaná délka trvání preventivního programu: 4 vyučovací hodiny. Preferujeme, když se preventivního programu účastní pouze jedna školní třída. Oceňujeme přítomnost třídního učitele po dobu celého preventivního programu.