Základní informace (ZŠ a SŠ)

Součástí Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí je střední škola

V současné době nabízíme dětem vzdělávání a přípravu na budoucí povolání v těchto oborech:

  • Práce ve stravování - 65-51-E/02 
  • Provozní služby - 69-54-E/01
  • Cukrář - 29-54-H/01 - pro školní rok 2022/2023 se nekoná přijímací řízení
  • Kuchař - číšník, zaměření kuchař - 65-51-H/01

OP Janštejn:

Na OP Janštejn probíhá výuka ve dvou třídách základní školy, jde především o výuku v posledních ročnících základní školy s cílem dokončit povinnou školní docházku.