Základní informace (ZŠ a SŠ)

Součástí Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí je střední škola. V současné době nabízíme dětem vzdělávání a přípravu na budoucí povolání v těchto oborech:

  • Práce ve stravování - 65-51-E/02 
  • Provozní služby - práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 69-54-E/01
  • Potravinářská výroba - zaměření cukrářská výroba - 29-51-E/01 - dobíhající obor- končí 30.6.2017
  • Cukrář - 29-54-H/01 - od 1.9.2015

  • Provozní služby- práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 69-54-E/01 - na OP Janštejn


    Na OP Janštejn probíhá výuka také v jedné třídě základní školy

    jde především o výuku v posledních ročnících základní školy s cílem dokončit povinnou školní docházku.