Pověřenec GDPR

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12  Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

Mob.: 770 153 573

E-mail: gdpr@msmt.cz

E-mail: dagmar.souckovamikolaskova@msmt.cz