Reedukační a resocializační program

Program je koncipován pro práci v malé skupině (maximálně do počtu 8 klientů) tak, aby byl zachován dostatek prostoru pro vzájemnou interakci a naslouchání. Dělka programu - deset lecí po 90 minutách (v odpoledních hodinách , 1x za 14 dní, v prostorách ambulance SVP). 

Účast klienta na programu je dopňována individuálními konzultacemi v SVP (se speciálním pedagogem/etopedem nebo psychologem). 

Témata programu:

  1. práva a povinnosti dítěte - rozšiřování právního vědomí 
  2. závislostní chování - látkové závislosti, legální drogy (alkohol, kouření)
  3. závislostní chování - látkové závislosti, nelegální drogy 
  4. závislostní chování - nelátkové závislosti 
  5. šikana a aresivita 
  6. záškoláctví 
  7. sociální a osobnostní kompetence 
  8. coppingové strategie 
  9. základy finanční gramotnosti 1
  10. self koncept