Historie OP Janštejn

Zařízení v Janštejně bylo zřízeno jako experiment v roce 1970. Nespadalo pod žádný výchovný ústav. Dívky byly ubytované společně s učni na sklářském internátě a pracovaly v místní sklárně jako pomocné dělnice. Přicházely ze všech výchovných ústavů v republice na základě výběru. Cílem byl pokus zapojit děvčata do společnosti, do běžného života, do pracovního procesu. Některé obstály, jiné musely být během krátké doby vráceny zpět do původního zařízení.

V roce 1976 byla budova sklářského internátu uvolněná pro potřeby děvčat z výchovného zařízení. Vznikla pracovně výchovná skupina, která spadala pod Výchovný ústav ve Velkém Meziříčí. Počáteční kapacita deseti dívek postupně vzrostla na dvacet. Pracovaly v místní sklárně jako dělnice - odnášení dutého skla. V roce 1994 došlo k dalšímu navýšení počtu děvčat na 24.

V tomto roce byla zřízená jako součástí zařízení dvouletá praktická škola.
Od roku 2003 je děvčatům, umístěným v tomto zařízení, umožněno navštěvovat také střední školy a učiliště v okolí.

V roce 2005 byla ukončena  pravidelná spolupráce  se sklárnou - zanikla tak pracovně výchovná skupina. Se sklárnou je nadále spolupracováno pouze v rámci krátkodobých dobrovolných brigád.

V roce 2010 je při zařízení otevřena výuka základní školy, k dokončení povinné školní docházky dětí. V roce 2011 v rámci středního vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání nahrazuje výuku praktické školy dvouletý učební obor Provozní služby.