Struktura zařízení

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 má pracoviště: 

Velké Meziříčí

  • Sídlo ředitelství.
  • Kapacita 42 děvčat ve věku 15- 18 let.

Dětem poskytujeme vzdělání v učebních oborech střední školy, která je součástí výchovného ústavu (viz střední škola). Dále je umožňováno studium na středních školách mimo zařízení. Zejména se jedná o učební obory Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, nebo SOU Jan Tiraye Velká Bíteš.


Odloučené pracoviště Janštejn

  • Kapacita 24 děvčat ve věku 15-18 let.

Dětem je poskytováno vzdělávání v odloučené třídě ústavní školy, kde dokončují povinnou školní docházku v základní škole. Jedná se především o osmý a devátý ročník základního vzdělávání. Část dětí má možnost studovat na středních školách mimo zařízení. Zejména na SOU Třešť nebo ve středních školách v Pelhřimově


Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

  • Kapacita 18 chlapců ve věku 15-18 let.

Chlapci studují na středních školách ve Žďáru nad Sázavou nebo blízkém okolí. Zejména v Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Velkém Meziříčí.


Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Ambulantní poradenské pracoviště, poskytující preventivně výchovné poradenské služby dětem od 3 do 18 (26 ) let , jejich rodičům, pedagogům a dalším zainteresovaným osobám.

SVP sídlí na adrese Náměstí 79/3, Velké Meziříčí.