Pověřenec GDPR

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5118 12  Praha 1


Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz