Personální zabezpečení

Vedoucí odloučeného pracoviště 

Mgr. Křesťanová Ilona  -  E-mail: krestanova@vuvm.cz


Speciální pedagog 

Pulsová Ivana, Bc.


Sociální pracovnice 

Bc. Poulová Veronika  -  E-mail: socialnizr@vuvm.cz


Sociální pedagog

PhDr. Chrást Radim Ph.D


Vychovatelé

Masař Radomír

Bc. Švestka Josef

Holický Jan, DiS.

Bc. Drahoš Jaroslav

Mgr. Vyleťal Pavel


Asistenti pedagoga 

Mareš Petr

Frčka František

Ing. Jána Lubomír

Králíček Pavel

Kramár David

Šišková Květoslava


hospodyně: Frčková Drahuše

uklízečka: Weissová Vlasta