Personální zabezpečení

Vedoucí odloučeného pracoviště 

Mgr. Křesťanová Ilona krestanova@vuvm.cz


Speciální pedagog 

Pulsová Ivana


Sociální pracovnice 

Mgr. Vosmeková Klára vosmekova@vuvm.cz


Psycholog 


Vychovatelé

Masař Radomír

Bc. Švestka Josef

Holický Jan, DiS.

Bc. Staněk Jan

PhDr. Chrást Radim Ph.D


Asistenti pedagoga 

Mareš Petr

Frčka František

Ing. Jána Lubomír

Králíček Pavel

Kramár David


hospodyně: Frčková Drahuše

uklízečka: Weissová Vlasta