Personální zabezpečení

Vedoucí odloučeného pracoviště 

Mgr. Křesťanová Ilona krestanova@vuvm.cz


Speciální pedagog 

Pulsová Ivana


Sociální pracovnice 

Mgr. Vosmeková Klára vosmekova@vuvm.cz


Psycholog 

Mgr. Odvárka Vojtěch


Vychovatelé

Masař Radomír

Bc. Švestka Josef

Holický Jan, DiS.

Bc. Adamec Petr


Asistenti pedagoga 

Mareš Petr

Frčka František

Ing. Jána Lubomír

Králíček Pavel

Kramár David


hospodyně: Frčková Drahuše

uklízečka: Weissová Vlasta