Základní škola

Výuka v základní škole je organizována malotřídní formou, ve dvou třídách.

Vzděláváme žáky posledních ročníků ZŠ (7., 8. a 9. třída) s cílem dokončit povinnou školní docházku.

Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP Cesta k úspěchu, vytvořeného dle RVP pro základní vzdělávání s minimálními výstupy.

Vzhledem k tomu, že žáci přichází během celého školního roku přestupem z jiných škol, spolupracujeme s původními ZŠ na vytvoření individuálního plánu pro další úsek vzdělávání a jednotlivým žákům je věnována individuální podpora a pomoc, aby si doplnili mezery a nedostatky ve vzdělávání a dokončili příslušný ročník.