PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU - ARMÁDA ČR

Dne 9. 10. byl pro děvčata zorganizován projekt, jehož cílem je příprava občanů k obraně státu zaměřující se zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně,  přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru.

IMG-20231009-124137