Návštěva v ZŠ a SŠ Březejc

Dne 21.06. 2022 jsme s děvčaty navštívili Základní a střední školu v Březejci, která poskytuje základní vzdělání a střední vzdělání žákům s mentálním postižením, tělesným postižením, souběžným postižením s více vadami a autismem. Děvčata byla seznámena s prostory zařízení a jeho chodem. Následně byla pro zdejší děti a naše děvčata připravena soutěž s různými stanovišti. Na závěr tohoto krásného dopoledne jsme se všichni sešli u občerstvení, a završili to pořádnou diskotékou! 

Děkujeme ZŠ a SŠ Březejc za připravené soutěže, občerstvení a příjemně strávený čas! :) 

IMG-20220621-113128

IMG-20220621-102650

IMG-20220621-084432