Návštěva v DpS Velké Meziříčí

Dne 3.10. naše nová děvčata navštívila Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde se seznámila s chodem zařízení, prostory zařízení a aktivitami pro klienty, dále se zúčastnila programu, který byl pro klienty nachystán. Děvčata byla klientům nápomocná a společně si užívali strávený čas. Těšíme se na další společná setkání! :)


1-11