NÁVŠTĚVA DOMOVA PRO SENIORY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Dne 20. června 2024 jsme s děvčaty navštívily domov pro seniory ve Velkém Meziříčí. Každé děvče předalo seniorům vlastnoručně vyrobené kytičky. Poté jsme se přesunuli ven, kde děvčata zpívala a tancovala se seniory, kteří se rádi připojili. Děvčata byla seniorům nápomocná při různých aktivitách. Dopoledne proběhlo v klidné a příjemné atmosféře, plné vzájemné spolupráce. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Obrazek-WhatsApp-2024-07-02-v-08 

Obrazek-WhatsApp-2024-07-02-v-08