BESEDA: KYBERŠIKANA

Tento týden se konala zajímavá beseda pro dívky, kterou vedl příslušník Policie České republiky na téma kyberšikany. Dívky byly seznámeny se základními pojmy souvisejícími s kyberšikanou a jejími důsledky. Interaktivní povídání bylo obohaceno o videa, která ilustrovala různé formy kyberšikany. Tato akce byla nejen informativní, ale i podnětná k diskusi a sdílení zkušeností v bezpečném prostředí.

IMG-20240207-113836