15.4.2024 Prevence sociálně-patologických jevů a právní vědomí

Interaktivní program Policie ČR, s následnou diskusí. Rozšíření učiva o poznatky z praxe, mezipředmětové propojení, osobnostní výchova a výchova demokratického občana.

438231431-3228520060790769-862682614678509972-n