Výběrové řízení: učitel odborného výcviku - obor Práce ve stravování

Vyhlašujeme výběrové řízení na: 

Učitele/Učitelku odborného výcviku pro učební obor Práce ve stravování

 • Aprobace – matematika, tělesná výchova, český jazyk, německý jazyk, občanská výchova, základy přírodních věd případně odborné předměty pro obor kuchař
 • Požadavky na kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících platného od 1.1.2015.
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a doplňující studium speciální pedagogiky.
 • Úvazek: 1,00.
 • Nástup: ihned nebo dle dohody na dobu určitou s možností po roce prodloužení
 • Platová třída: 12
 • Nástupní plat: od 34 tis. Kč, dle vzdělání a praxe (zařazení do platových tříd a stupně).

Osobnostní požadavky: 

 • Úcta ke svěřeným dětem, zájem o děti, respekt k jejich individualitě. 
 • Schopnost posoudit možnosti dítěte. 
 • Odpovědnost a samostatnost.
 • Schopnost samostatného úsudku a rozhodování v krizové situaci.
 • Umění vyjednávat.
 • Schopnost spolupráce v týmu.
 • Aktivita a kreativita, flexibilita.
 • Loajalita.
 • Vysoké pracovní nasazení.
 • Zájem o další vzdělávání a sebevzdělávání, sledování novinek v oblasti školství.

Další požadavky:

 • Schopnost řízení služebního auta 
 • Praxe.

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte přímo na email: hladikova@vuvm.cz, tel. 731 494 151


ucitel-OV