Dobrovolnická činnost na rekonstrukci hradu Děvičky

Společně s chlapci jsme byli na Pálavě pomoci s obnovou historické památky.


Spolek Památky Pálavy, z.s. - Poděkování

 

Vážený pane Chráste,

 dovolte mi, touto cestou, Vám ještě jednou poděkovat za výpomoc na hradě Děvičky, která proběhla minulý víkend 30. - 31.7.2022 v oblasti CHKO Pálava. Velice si této pomoci vážíme. Kéž by bylo v této turbulentní době více takových obětavých lidí, jako jste Vy a Vaši chlapci, kterým není lhostejné zachování kulturního dědictví našeho národa a nebojí se přiložit ruku k dílu i bez finanční odměny. Vím, že práce s mládeží není jednoduchá, a proto doufám, že pro Vaše kluky byla tato práce na hradě zajímavá a motivující. Prosím tedy o vyřízení poděkování z naší strany i všem zúčastněným dorostencům a panu vychovateli.

Ještě jednou díky a mnoho úspěchů ve Vaší prospěšné práci, kterou vykonáváte.

S přátelským pozdravem

Martin Kotásek, prezident spolku Památky Pálavy, z.s.