Lezení na Rozštípené skále

S hochy jsme vyrazili zalézt si na Rozštípenou skálu. Akce se jim velmi líbila.