MUZIKOTERAPIE - Nadace Terezy Maxové

Od dubna 2023 do května 2024 proběhlo dvacet lekcí muzikoterapie pro dvě skupiny dívek s terapeutkou Mgr. Svatavou Drlíčkovou. Hlavním nástrojem při aktivní terapii byl buben djembe a píseň Honopono, kterou si jako hlavní vybraly samy dívky. Děvčata pracovala také s dalšími nástroji, jako jsou různé typy kalimb, ústní harfy, sluneční mísy, indiánský skupinový buben, balafon a různé typy metalofonů a xylofonů, a s velkým množstvím perkusí. Receptivní muzikoterapie byla volena pouze na kratší časové úseky a doplňovala aktivní hudebně-terapeutické intervence. Muzikoterapie byla finančně podpořena Nadací Terezy Maxové.

IMG-4101 

IMG-4035

tereza-maxova