Den požární bezpečnosti

V pondělí 11.03. 2024 k nám zavítalo několik členů Hasičského záchranného sboru a proběhlo teoretické i praktické proškolení našich zaměstnanců z hlediska požární ochrany a ochrany člověka za běžných rizik. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací a rad, které souvisí s běžnými riziky, které mohou nastat a tím se jim co nejlépe vyvarovat nebo jim přímo zamezit. Mohli jsme například zažít, co provede trocha vody s olejem a jak tento incident řešit. Také jsme si vyzkoušeli, na co a jak správně používat hasící přístroje.  

Dušek, vychovatelScreenshot-20240314-171012-Gallery(1)

Screenshot-20240314-171043-Gallery(1)


Screenshot-20240314-170924-Gallery(1)

Screenshot-20240314-170714-Gallery(1)
20240311-123706

Screenshot-20240314-171210-Gallery(1)


20240311-123504

20240311-123509


20240311-123050

20240311-122117