Ve vodě s para plavci pořádaná SK Kontakt Brno z.s.

Dne 2.9. jsme jeli do Brna na akci " Ve vodě s para plavci." Cílem této akce bylo, dle jejího pořadatele SK Kontakt Brno z.s., seznámit širokou veřejnost s výukou para plavání. Akce měla za cíl ukázat potencionálním dobrovolníkům co para plávání obnáší a jak se tito dobrovolníci můžou zapojit a pomoci tělesně postiženým plavců s pohybem ve vodě. To se také v našem případě povedlo. 

Děvčatům nejprve podal výklad předseda klubu a hlavní trenér Jan Sommer. Následně děvčata instruovala para olympionik Mgr. Dominika Mičková. Děvčata si výuku zkoušela sama na sobě. Později si některá děvčata vyzkoušela i dopomoc para plavkyni Soni. Své zkušenosti také sdělil para free diver, který děvčatům i předvedl že vydržet dvě minuty bez dechu pod vodou zvládne bez problémů. Děvčata pak zkoušela jak dlouho vydrží ony. Program si děvčata zpříjemnila návštěvou parní sauny. Protože bylo pěkné počasí, tak jsme se po občerstvení ještě vydali podívat na hrad Špilberk. 

Celý den se děvčata až na drobné výjimky chovala dobře a je na místě je pochválit za aktivitu, vstřícnost a empatii.

Staněk a Kolář, vychovateScreenshot-20240307-094624-Facebook