Sportovní den 2023

Tradiční sportovní den, který pořádá náš ústav, se uskutečnil dne 31. 5. 2023.

Počasí nám vyšlo, takže se všichnu zúčastnění mohli pustit do závodění.. Hlavní částí je orientační běh parkem místního zámku s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích. Po obědě se hrál turnaj ve volejbale. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem osm výchovných ústavů, jednotlivých chlapeckých i dívčích družstev. Nelze neskromně dodat, že v běhu zvítězilo družstvo dívek z našeho ústavu a ve volejbale jsmw se umístli na místě druhém. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok.


000-8421