Slavnostní předání výučních listů

Dnes jsme uzavřeli slavnostním předáním výučních listů z rukou pana starosty pro některá děvčata jejich snahu a pracovitost v posledním roce a také se s některými z nich rozloučili.

Vše proběhlo za přítomnosti rodin a blízkých.

Všem dívkám přejeme úspěšný start do života.


000-8963