Ohňostroj Brno

Výlet do Brna spojený s návštěvou zahajovacího ohňostroje festivalu Ignis Brunensis se vydařil.

Vyrazili jsme pozdě odpoledne za krásného počasí a našli vhodné místo pro večerní pozorování.

Protože bylo spousta času, prošli jsme se přes město, kde jsme si pověděli něco o historii.

Mendlovo náměstí - Zakladatel genetiky Gregor Mendel

Nemocnice u sv. Anny

Areál parku kolem hradu Špilberk

Hrad Špilberk - historie, výhled na západ slunce nad Brnem

Funkcionalistická zastávka MHD u Obilního trhu

Kancelář veřejného ochránce práv

Areál nemocnice Masarykova onkologického ústavu

Děvčata byla po celé odpoledne pozorná, zajímala se o dění kolem a celý výlet proběhl v dobré náladě zakončen po setmění ohňostrojem nad hradem Špilberk.
000-8067
000-8101
000-8201