Vánoční besídka 2022

Po tříleté pauze vynucené covidem se letos uskutečnila Vánoční besídka, na které jsme se sešli s bývalými zaměstnanci, seniory z DPS, lidmi z chráněného bydlení, ale také s rodinami a přáteli našich děvčat.

Po úvodu ze strany paní Mgr. Langerové následovalo slovo pana Dyčky o duchu Vánoc a potom předvedla děvčata Vánoční písně, které nacvičili spolu s lidmi z chráněného bydlení a farnosti Netín, ukázka tanců i recitace veršů. Na závěr k děvčatům a nejen jim promluvila paní ředitelka Mgr. Hladíková společně s bývalou klientkou našeho zařízení.

Po besídce jsme se všichni sešli u společné večeře. Příjemné odpoledne jsme s děvčaty zakončili rozdáváním vánočních dárků.
DSC-0176

DSC-0229

DSC-0170

DSC-0244

DSC-0122