Děti z ústavní péče pomáhají

Již dlouhodobě spolupracujeme s domovem pro seniory ve Velkém Meziříčí. Každý rok naše děti chodily seniory navštěvovat zhruba jednou za měsíc.

Společně si se seniory povídají, hrají společenské hry, pomáhají při společném pečení, při zabíjačce, masopustních radovánkách a podobných akcích. Někdy jen tak přijdou a společně u kávy nebo čaje si jen tak povídají. Letošní rok byl natolik poznamenán pandemií koronaviru, že ani senioři v domově, ani naše děti odkázané na uzavřený pobyt v ústavu, to neměli jednoduché. Rozhodně jsme na babičky a dědy nezapomněli ani v této nelehké době a přemýšleli jsme jak je alespoň trochu potěšit a povzbudit.

Společně s dětmi pak vznik nápad, že napečeme vánoční cukroví a předáme je seniorům a také jejich nejbližším a to pečujícímu personálu. Abychom získali nějaké prostředky na suroviny, nabídli drobné keramické ozdoby, za drobný příspěvek k prodeji. Keramické výrobky vytvořily děti právě v době pandemie a nouzového stavu. Koupit ozdobu bylo možné během prosince v kavárně Jupiter clubu, v lékárně U Černého orla a v prostorách České spořitelny.

Celkový výtěžek z prodeje ozdob je 5 150,- Kč, které jsme využili na nákup surovin pro výrobu cukroví. Do domova seniorů jsme pak 16. prosince předali celkem 11,5 kg cukroví. Předání proběhlo za přítomnosti několika seniorů a dvou našich děvčat, což bylo pro dlouhé době pro obě strany velmi milé a pozitivní. Děvčata předali nejen cukroví, ale i drobná přáníčka a společně si chvíli popovídali a popřáli hodně zdraví.

Chceme tímto mnohokrát poděkovat všem, kteří naši aktivitu podpořili zakoupením keramické ozdoby, kavárně Jupiter clubu, lékárně U Černého orla a České spořitelně, že nám umožnili místo pro prezentaci naší činnosti a hlavně místo pro nabídku keramických ozdob a pokladničku.

Mgr. Martina Hladíková, ředitelka

18773
18773-5
18773-3
18773-2