Základní vodácký výcvik

Ve dnech 29. 7. a 30. 07. 2020 se skupina děvčat zúčastnila námi organizované akce " Základní výcvik ovládání kánoe na klidné vodě". Jak napovídá název, cílem akce bylo získání základních dovedností potřebných pro jízdu na kánoi.

První den byl věnovaný přípravě zapůjčeného materiálu (lodí, pádel, vest atd.) a teorii. Nácvik vodáckých dovedností "na suchu" před samotnou činností na vodě byl doplněn metodickým filmem. Děvčata byla seznámena s bezpečností a ochraně zdraví při vodní turistice. Důraz byl kladen zejména na specifika první pomoci a KPR (kardiopulmonální resuscitace) při a po tonutí. Zhlédnutou video instruktáž první pomoci si následně vyzkoušela na modelové situaci.

Druhý den jsme se vydali nabyté dovednosti vyzkoušet na nedaleký rybník ležící u obce Měřín, který je upraven a využíván pro přírodní koupání. Většina frekventantek se postupně naučila ovládat kánoi na klidné vodě a bezpečně se vrátit zpět do místa vyplutí. Počasí nám přálo a tak se děvčata na závěr akce vykoupala. Všichni jsme si pobyt u vody užili. Našim dalším cílem bude zvládnout ovládání kánoe natolik, abychom se mohli vydat na tekoucí vodu.

Křižanová a Kolář, vychovatelé

inkedimg-0273-li
inkedimg-0270-1-li
inkedimg-0265-li
img-0263