Úřad práce v Jihlavě

19. 3. 2024  Úřad práce Jihlava

Absolvování výukového programu pro školy Úřadu práce v Jihlavě. Mezipředmětové propojení výchovy k občanství, výchova ke zdraví, rozšíření výuky o praktické i teoretické vědomosti.

Žákyně aktivně spolupracovaly s pracovnicí ÚP Jihlava, vznášely dotazy, vyhledávaly v katalozích profesí a škol, vyplňovala testy.