Soužití s obcí

                Dívky umístěné v našem ústavu stráví většinu školního roku v Janštejně. Jejich pobyt v obci je nepřehlédnutelný a mnohým jejich přítomnost vadí. Děvčata bývají hlučná, jejich projevy emotivnější, mluva zbytečně expresivní. Takové prostě jsou.
                Kdo však chce, může tyhle „holky z pasťáku“ vidět i v jiném světle. Třeba jak obohacují společenský a kulturní život v obci v adventním čase (Mikulášská besídka v MŠ a ZŠ, zpívání koled), několikrát do roka připravují program pro seniory v domě s pečovatelskou službou, na den dětí organizují zábavné dopoledne v MŠ a ZŠ.
                Mimo jiné se také podílejí na udržování pořádku v Janštejně. Po domluvě s obecním úřadem byla vytipována místa, která budou děvčata pravidelně uklízet. Minimálně dvakrát měsíčně vysbírají a zametou odpadky před autobusovou zastávkou, školou a zdravotním střediskem, uklízejí okolo obchodu a v parčíku, okolí vily a hřiště. Samozřejmostí je udržování pořádku kolem budovy ústavu a kolem sběrných kontejnerů, které ústav používá.
                A co z výše uvedeného plyne? Jak již bylo řečeno. Výchovný ústav umístěný v malé obci je prostě nepřehlédnutelný.

411565993-1033108981096921-7510129649008207375-n


1000019268