Interaktivní program Policie ČR

15.4.2024 Prevence sociálněpatologických jevů a právní vědomí.

Interaktivní program Policie ČR, s následnou diskusí. Rozšíření učiva o poznatky z praxe, mezipředmětové propojení, osobnostní výchova a výchova demokratického občana.436454636-1105002957240856-136008790862890758-n