Environment v praxi

18.4.2023 Enviroment v praxi – skládka odpadů, sběrný dvůr, třídírna odpadu Jihlava.

Žákyně v rámci udržitelného rozvoje, ochrany přírody a občanské zodpovědnosti navštívily firmy zabývající se nakládáním s odpady. Absolvovaly výukové programy, prakticky shlédly provozy jednotlivých firem. Živě se diskutovalo, dívky si odvezly nové poznatky, které budou aplikovat ve svém životě