6.10.2023 Poslanecká sněmovna

2.11.2023 Poslanecká sněmovna Praha

S dívkami jsme využily pozvání paní poslankyně Martiny Ochodnické (TOP 09) poslankyně a členky výboru pro zdravotnictví a navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu. Žákyně se dozvěděly mnoho zajímavých informací z české legislativy – procesu vzniku a schvalování zákonů o náplni práce a průběhu běžného dne poslance. Zasedly v poslaneckých lavicích a zkoušely hlasovat o návrzích. Shlédly historické prostory sněmovny. Aktivně diskutovaly nad různou problémy, nejvíce však nad problematikou regulace nikotinových sáčků. V průběhu exkurze zahlédly mnoho známých tváří našich politiků, také byly přítomny tiskovým konferencím politiků a médií. Celá akce se velmi vydařila. Paní poslankyni tímto děkujeme za poučný program, který byl vedený poutavě, přizpůsoben potřebám našich dětí.


398654132-1009484220126064-9103772193639157587-n