Zhodnocení činnosti za I. pololetí 2021/22 ve VÚ Janštejn

Po návratu dívek z letních prázdnin jsme se opět vrhli do aktivní činnosti. Snažili jsme se, dokud nám to epidemiologické podmínky dovolily, vyrazit na skupinové výlety a další akce. Začali jsme opět jezdit za našimi čtyřnohými kamarády do psího azylu Dej pac! v Častoníně a opět navštěvovat seniory v DPS Janštejn. Naší novou činností bylo tancování, jak moderní tance, tak coutry tance, které jsme mohli, díky učitelům tance, kteří za námi dojížděli, vyzkoušet. Toto obohacení zájmové činnosti dívky velmi bavilo a věříme, že i letos budeme moci dívkám aktivitu nabídnout. Vzhledem ke karanténě, kterou jsme museli často kvůli pandemii COVID-19 podstoupit, začala dívky více bavit také četba knih. Pokud nám zásoba našich knih v ústavu nestačila, měli jsme možnost ve větším množství knihy zapůjčit v městské knihovně v Jihlavě. Ve volných chvílích začaly dívky také vyrábět drobné vánoční dárky, které na Vánoce věnovaly seniorům v DPS Janštejn. Již každoročně se zapojujeme do celorepublikových akcí Ukliďme Česko nebo 72 hodin. Jinak tomu nebylo i vloni, kdy dívky v rámci těchto akcí provedli úklid, jak v okolí Horní Dubenek a Janštejna, tak např. v obci Bednáreček. Naše aktivity byly s přicházejícími zimními měsíci utlumeny a nepříznivá začala být opět i zhoršující se pandemická situace COVID-19. Nyní se však již všichni těšíme na jaro a doufáme, že se ho již dočkáme bez dalších epidemiologických opatření. Ať se nám všem to slunečné, ničím nerušené, jaro vydaří!

                                                                                                    Mgr. Roman Klinger                                                                                                   Vychovatel                                                                                                   VÚ Velké Meziříčí, OP Janštejn