ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Nový školní rok jsme zahájili tradičním výšlapem na Javořici.  Úkolem bylo zdolat Javořici (837 m n.v.), která je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchovin, co možná nejrychleji. Podmínky pro túru byly ideální, počasí velmi přálo. Děvčatům sice těsně pod vrcholem docházely síly, ale vzchopily se a vrchol pokořily. 

Zpáteční cesta byla korunovaná zastávkou u Studánky Páně, kde kromě osvěžení pramenitou vodou, došlo i na opékání buřtů. Po vydatné svačině zpáteční cesta utíkala rychleji. Místy se dívky zabavovaly sběrem hub, kterých bylo tolik, že naplnily celou tašku. Těsně před cílem bylo na některých dívkách vidět vyčerpání, ale díky dobré náladě, túru všechny nakonec zvládly.