Výukový program městská policie Jihlava

Žákyně se účastnily interaktivního výukového  programu policie a následné besedy se zaměřením na odpovědnost mládeže za protiprávní činy, význam policie, přestupek a trestný čin – rozlišení, druhy, trest, ohrožení mládeže aj. Nejčastější jevy kyberprostoru ohrožující děti a mládež – sexting, kyberšikana aj. Rozšíření výuky a upevnění vědomostí občanské výchovy, oblasti výchova demokratického občana a osobnostní rozvoj.Obsah plánovaného výukového programu byl splněn, závěrečný test zvládly všechny dívky výborně. Po přednášce vznikla živá diskuse nad obsahem probíraných témat, žákyně se aktivně zajímaly o problematiku z osobního života.